Život je sen - a ty ho naplň

Blahoželanie jubilantom

 

 

 Blahoželanie jubilantom

 

Ako dáždik jarný ticho
kráča život opodiaľ.
Do vlasov už sivú vdýchol,
vráskami tvár rozoral.
Otecko náš dobrý, milý,
dnes máš sviatok, veľký deň!
Želajú Ti v tejto chvíli,
nech nepoznáš smútku tieň...


 


Roky ťažké pri výchove
svojich detí mala si.
Aj po búrke aprílovej
do krásy sa vyčasí.
Z Tvojej lásky, srdca, dlaní
vždy k nám prúdil šťastia tok.
Nech ďalej po našom prianí
Boh Ti žehná každý krok.


 


Našu vďačnosť nenahradí
ani tisíc krásnych slov.
múdrosť našich predkov radí -
váž si svojich rodičov.

Kým sa zdvihnú čaše vína
k Vášmu sviatku, otec, mať,
je tu vinš od dcéry, syna,
aj keď z diaľky, chce Vás hriať.


 


Ak nebudú tu rodičia,
tak kto nám občas požičia
teplého slova sladkosť,
ako med z tenkých plástov.

Len pár hodín už Vás delí
od výročia sobáša.
Spočítajte, či ste streli
všetky vrúbky z rováša!

Všetko dobré priať sme chceli,
nech vás láska povznáša,
nech ste stále jarí, bdelí,
aj keď vek sa ohláša.


Sedemdesiat rôčkov krášli
život váš tak bohatý.
Svoj cieľ v ňom ste isto našli,
zlé sa v dobré obráti.

Mamka naša (otecko náš, kým sa stretne
celá naša rodina,
prijmite vinš, priania pekné
od dcéry aj od syna.


V deň krásneho Tvojho sviatku,
keď si dožil päťdesiatku (šesťdesiatku),
na Teba si spomína
s láskou celá rodina.
Vrúcne prianie k Tebe letí
od manželky a od detí:
Nech sa Ti dni šťastia množia,
nech Ťa chráni ruka Božia.

V deň Tvojich vzácnych narodenín
prišli sme k Tebe s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Tvoje kroky,
nech ťa vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Tvojich prianí.


Dnes máš, otecko, sviatok veľký...
príjmi želanie od manželky,
od detí, vnukov, pravnukov,
ktorých si stälou zárukou
šťastia a lásky, radosti
od samej útlej mladosti.
Zo srdca Tvojho pramení
láska aj v žitia jeseni.
Ži dlhé dni a hodiny
na radosť celej rodiny.


Pri Tvojom krásnom výročí
slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou rozbúši,
radosť nám vchádza do duší,
bozky sa snúbia s objatím
a pery šepcú s dojatím:
Ži dlho, mama (otec), medzi nami,
kým Teba máme, nie sme sami.

V života Tvojho knihe strana
šesťdesiata sa otvára,
pripíjame si s Tebou, mama,
perlivým vínom z pohára.
Na Tvoju lásku spomíname
s vďakou a v tichom dojatí:
Kto z nás a kedy drahej mame
všetku tú lásku odplatí?!
Iste len Pán Boh dobrotivý
vo svojej veľkej milosti...
A preto nech ťa dlho živí
v šťastí a zdraví, v radosti!

 

 

 

 
Photobucket