Život je sen - a ty ho naplň

Moje mesto

Košice

HISTÓRIA


Mesto Košice vzniklo zo slovanských osád medzi Krásnou nad Hornádom, kde bolo v roku 1143 vysvätené benediktínske opátstvo. Prvá písomná zmienka o Košiciach pochádza z roku 1230 a je zaznamenaná v lubinskej listine. V roku 1249 kráľ Belo IV. udelil mestu mestské práva a v roku 1342 titul slobodného kráľovského mesta. Aj nasledujúci panovníci odmeňovali Košice za ich podporu novými privilégiami. Ľudovít I. z Anjou povýšil mesto Košice v roku 1347 na druhé miesto v hierarchií uhorských kráľovských miest za sídelným Budínom. V roku 1369 dostali Košice ako prvé mesto v Európe vlastný mestský erb. Jeho základ tvorili štyri červené a štyri biele pruhy z kráľovského erbu a tri anjouovské ľalie. V prvej polovici 14. storočia nastal prudký rozkvet mesta. Začala sa výstavba dómu sv. Alžbety, ktorý bol po požiari (r. 1357) obnovovaný v rokoch 1378-1508. Košice boli centrom remesiel, ale aj jednou z metropol europského obchodu. Okolo roku 1480 počet obyvateľov sa pohyboval okolo 10 000 a na vtedajšie časy to bolo jedno z najväčších stredoeurópskych miest. Dňa 13. apríla 1556 zachvátilo mesto obrovský požiar, ktorý zničil kostoly, kláštory, radnicu, mestské brány, obranné zariadenia ako aj celé ulice. Vďaka pomoci miest Prešova, Levoče a Bardejova bolo mesto znovu opravené. V 16. a 17. storočí boli Košice poznačené protihabsburskými povstaniami ako i protitureckými vojnami, ktoré mali za následok ochromenie obchodu a mesto tak zaznamenalo veľký hospodársky úpadok. 18. storočie bolo pre mesto Košice optimistickejšie, postupne sa tu postavilo množstvo palácov a meštianských domov v barokovom, neskôr klasicistickom i secesnom slohu. Pribudlo tu niekoľko kostolov, kláštorov, divadlo, synagóga a stavebne sa rozšírilo aj za hradbami mesta.

 

 

 


Sídlisko kde bývam

Katastrálne územie - Košice - JAZERO. Situovanie MČ je v južnej časti mesta Košice v cestnom ťahu na Slanec. Hranicu MČ zo západnej časti tvorí cestná komunikácia vnútorného okruhu mesta Košice, severnú hranicu tvorí tok rieky Hornád. Severná strana je ohraničená V. Opátskym, južná Krásnou nad Hornádom.

 

 

 

 
Photobucket