Život je sen - a ty ho naplň

Päť tibeťanov

 

 

 Päť Tibeťanov


Päť Tibeťanov je jogistický systém póz, pomocou ktorých môžete získať vnútornú rovnováhu a postupne pracovať na vylepšovaní svojho fyzického i psychického zdravia. Okrem regenerácie a zlepšenia kondície môžete s týmito piatimi cvikmi relaxovať, pričom nepotrebujete žiadnu špeciálnu výbavu, či náročné kurzy a školenia.


Ako cviky pôsobia?
Cvikov je päť, cvičia sa v presnom poradí a ideálny počet opakovaní je 21, toto číslo netreba prekračovať. Cviky pôsobia na energetické centrá v tele, odstraňujú bloky, ktoré zastavujú energiu v organizme a pomáhajú tak telu lepšie fungovať a získať späť stratenú rovnováhu. Nečakajte žiadne šokujúce zmeny po prvom či druhom cvičení, zmeny sa dostavia až keď cviky dokonale zvládnete a budete ich cvičiť pravidelne.


Prvý Tibeťan
Postavte sa rovno, ruky rozpažte tak, aby boli rovnobežne so zemou, dlane smerujú dole, nohy sú vystreté. Budete sa otáčať okolo svojej osi v smere hodinových ručičiek. Cvičte postupne, pomaly a tak, aby sa vám nekrútila hlava. Ideálny počet opakovaní je 21, je však pravdepodobné, že spočiatku sa vám podarí spraviť len menší počet. Dýchajte zhlboka až do brucha.  Po docvičení ostaňte stáť a dýchajte, kým sa nevrátite do normálneho stavu.

 

Druhý Tibeťan
Ľahnite si na chrbát, ruky dajte pozdĺž tela dlaňami dole, nohy natiahnite. Pomaly sa nadýchnite a zdvihnite nohy čo najvyššie, tak aby tvorili s telom pravý uhol, chrbtom a panvou však nehýbte. Hlavu jemne skloňte smerom k hrudi. S výdychom sa vráťte do pôvodnej polohy. Pokúste sa zopakovať pomaly 21 krát.


Tretí Tibeťan
Kľaknite si na kolená, nohy majte tesne pri sebe, ruky spustite pri tele, dlane smerujú k bokom, hlavu nechajte klesnúť na hruď. Pozor, dolné končatiny musia so zemou tvoriť pravý uhol. Pri nádychu zdvihnite hlavu a zakloňte sa v páse tak, ako najviac bez priveľkej námahy zvládnete, rukami sa opierajte o zadnú stranu stehien, s výdychom sa vráťte do pôvodnej polohy. 

 


Štvrtý Tibeťan
Sadnite si na zem a natiahnite pred sebou nohy vzdialené od seba približne 30 centimetrov. Dlane smerujú k podložke, bradu oprite o hruď a pomaly sa začnite zakláňať, dvíhajte trup a nohy ohnite v kolenách, ruky sú na mieste. Cvik sa podobá na klasický mostík. Keď ho dosiahnete, napnite všetky svaly, dýchajte však zhlboka, s výdychom sa vráťte do pôvodnej polohy.

 

Piaty Tibeťan
Ľahnite si na brucho, oprite sa o ruky a zaprite sa o prsty rúk a nôh. Nadýchnite sa, telo prehnite tak, aby smerovalo dolu, brucho sa nesmie dotýkať zeme, hlavu zakloňte. S výdychom zdvihnite panvu a hlavu skloňte k hrudi. Následne položte chodidlá na podložku.


 
Po cvičení ostaňte ležať a odpočívajte. Spočiatku sa vám nepodarí odcvičiť z každého cviku po 21 opakovaní, avšak pravidelným tréningom sa ich počet bude zvyšovať, až kým nedosiahnete toto ideálne číslo. Neprekračujte ho, pretože pozitíva cvičenia tým nezvýšite.

 

 
Photobucket