Život je sen - a ty ho naplň

Svadba a výročia

Svadba

Svadobný deň by mal byť a pre väčšinu z vás aj je výnimočný deň. Po niekoľko mesačných prípravách ste sa teda konečne dočkali. Popredné miesto v tento deň má práve svadobný obrad, ktorý oficiálne spečatí manželský zväzok. Podľa slovenského práva je manželstvo chápané ako zväzok muža a ženy, ktorého hlavným poslaním je založenie rodiny a výchova detí. Od roku 1992 sa zrovnoprávnila občianska a cirkevná forma uzavretia manželstva, a podľa zákona o rodine môže byť manželstvo uzatvorené pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného v ktorejkoľvek registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.


 

Poradie pri vstupovaní na svadobný obrad

1. Možnosť

Všetci svadobní hostia vchádzajú do miestnosti spoločne:
Nevesta a otec nevesty
Ženích a jeho matka (alebo jeden zo svedkov)
Matka nevesty a otec ženícha (alebo jeden zo svedkov)
Družba a družičky (Družičky kráčajú samostatne, ak ich je menej ako päť. Ak ich je viac kráčajú vo dvojiciach podľa výšky (od najmenšej po najvyššiu). Ak nie je párny počet družičiek, najmenšia ide vpredu sama).
Blízki príbuzní

2. Možnosť

Najprv idú svadobní hostia a nakoniec nevesta s otcom. Tu platí pravidlo, že ten kto má najviac úloh, ten kráča ako posledný pred nevestou.

Nosič svadobných obrúčok je v páre s dievčatkom, ktoré rozsýpa lupienky kvetov.

Dievčatko rozsýpajúce lupienky kvetov ide pred nevestou (rozsýpa lupienky kvetov na chodník, alebo nesie košík s kvetmi)

Nevesta s otcom, držiac sa jeho pravého ramena, prejdú pomedzi svadobčanov a ženích si nevestu prevezme. Nevesta si preloží kyticu kvetov z pravej ruky do ľavej. Z pohľadu oddávajúceho stojí pred oltárom ženích vľavo a nevesta vpravo. Ak má nevesta dlhý závoj, tak za ňou idú ešte tzv. pážatá, ktoré jej ho nesú.


V prípade, že nemôže nevestu alebo ženícha priviesť k oltáru vlastný rodič, tak to môže urobiť niekto iný (príbuzný, súrodenec, človek blízky rodine).

Snúbenci sa dohodnú s kňazom ako budú vchádzať do kostola. Môže sa stať, že kostoly majú dve centrálne uličky. V takomto prípade, použite tú ľavú na príchod do kostola a pravú na odchod z kostola alebo druhú uzavrite.


Poradie pri odchode zo svadobného obradu
Novomanželský pár
Otec nevesty a matka ženícha
Matka nevesty a otec ženícha
Družička a družba
Svedkovia so svojimi partnermi
Všetci ostatní svadobní hostia

Nevesta kráča vždy po pravej strane ženícha.


 

 Svadobný príhovor

Milí novomanželia, vážení svadobníci,

s potešením sa ujímam radostnej úlohy privítať vás pri tomto
slávnostnom svadobnom stole, kde sme sa zišli, aby sme
v rodinnom kruhu, v dobrej pohode, družne a radostne oslávili
tento najšťastnejší deň v živote našich novomanželov.
Za všetkých vás chcem vysloviť naše najsrdečnejšie
blahoželanie im ako aj ich rodičom a zaželať do budúceho života
všetko najlepšie.

Nech po všetky dni vášho žitia
blaženosť dneška stále rastie,
nech obídu vás vlnobitia,
rozkvitá pokoj, láska, šťastie.
Úprimne vravia srdcia naše,
ako to iba láska vie:
Zdvihnime všetci svoje čaše
novomanželom na zdravie!

 

 

SVADBA NIE JE IBA JEDNA


Je to udalosť na celý život. Prípravy na ňu trvajú mnohokrát aj rok a viac.
Ponúkame Vám preto pohľad na to ako sa volajú všetky svadby po tej Vašej prvej ...

- Po 1. roku manželstva sa oslavuje bavlnená svadba : partneri by sa mali spolu ešte stále cítiť ako v bavlnke.


- Po 2. roku papierová svadba: partneri by mali pri tejto príležitosti sviatočne stolovať.


- Po 3. roku kožená svadba: partneri by si mali venovať darčeky vyrobené z kože.


- Po 4. roku kvetinová svadba: príbytok by sa mal vyzdobiť kvetinami.


- Po 5. roku drevená svadba: partneri by si mali venovať vzácnejšie predmety z dreva.

 
- Po 6. roku železná svadba: partnerka by mala dostať darček z kovu.


- Po 7. roku medená svadba: partnerka by mala dostať medený peniaz

.
- Po 8. roku bronzová svadba: partnerka by mala dostať darček z bronzu.


- Po 9. roku hlinená svadba: partnerka by mala dostať darček z pálenej hliny.

 
- Po 10. roku cínová alebo ružová svadba: partnerka by mala dostať množstvo kvetov.


- Po 11. roku oceľová svadba: partnerka by mala dostať praktický darček z ocele.


- Po 12. roku hodvábna svadba: partneri by si mali venovať darčeky z pravého hodvábu.


- Po 13. roku čipková svadba: partnerka by mala dostať pôsobivý čipkový darček.


- Po 14. roku slonovinová svadba: partnerka by mala dostať darček zo slonoviny.


- Po 15. roku krištáľová svadba :partneri by si mali venovať darčeky z krištáľu.

 

- 20. výročie: porcelánová svadba
- 25. výročie: strieborná svadba
- 30. výročie: perlová svadba
- 35. výročie: ľanová alebo korálová svadba
- 40. výročie: rubínová svadba
- 45. výročie: jantárová alebo zafírová svadba
- 50. výročie: zlatá svadba
- 55. výročie: smaragdová svadba
- 60. výročie: diamantová svadba
- 65. výročie: kamenná svadba
- 70. výročie: platinová alebo požehnaná svadba
- 75. výročie: nebeská svadba


Bronzová svadba

Tak ako slnko každé leto
rozdáva ľuďom bronz,
vám ho dnes v tejto slávnostnej
chvíli udelil život.
Udelil vám ho za to, že ste...... rokov
dokázali v dobrom aj v zlom prekonávať
prekážky, ktoré vám pripravil.
O tom, že si toto ocenenie
plným právom zaslúžite,
nepochybuje nikto z vašich blízkych.
Všetci vám do ďalšieho
spoločného života želáme
veľa zdravia, porozumenia,
lásky a veríme, že sa
tu takto spolu opäť stretneme
pri ďalšom okrúhlom
výročí vášho sobáša.

Strieborná svadba

Lesk strieborných šperkov
je matný oproti tejto slávnostnej chvíli.
Chvíli, v ktorej si pripomíname
spolu s vami .... výročie vášho sobáša.
Lesk strieborných šperkov
len na krátku chvíľu upúta oko človeka
a potom zovšednie.
Ale lesk vašich strieborných vlasov,
vašej striebornej lásky
nemôže zovšednieť ani vám,
ani nikomu z vašich blízkych,
ktorí sú tu dnes s vami,
aby vám naozaj z celého srdca
úprimne zablahoželali
k tomuto vášmu striebornému výročiu.
Striebro, strieborný šperk časom očernie.
Ale nech nikdy nestihne tento údel vašu
vzájomnú úctu, lásku a porozumenie!

******

To tiché á n o na obežnej dráhe krúži,
obrúčky zašli, zošúchaný monogram.
Pripadol biely sniežik do kytice ruží.
Svadobný pochod, príhovor a zvonohra.
Vyzváňa štvrťstoročie. Prelúdiá na organe.
Ej, roky, roky - slnko, mráz i blen.
Pre lásku zajtrajšiu sa v deťoch rozdávame,
keď úsmev odďaľuje neúprosný tieň.

A znova ako vtedy v nenačatej chvíli,
spojivo rúk a sŕdc do ďalších liet.
Strieborný pozdrav už len ku zlatu sa chýli.
Prítulné slová. Ó, ten najvzácnejší vzlet.


Zlatá svadba

Prišli sme sem ako vaše vlastné deti
blahoželať k vašej zlatej svadbe.
Nech vám ešte dlho zlaté slnko svieti
na tie roky zasiate tiež v zlatej siatbe.

S nami tiež aj vaši vnuci - detné deti sú tu,
starkí naši, drahí oslávenci, milí!
Želáme vám zdravie, šťastie, veľa kľudu,
by ste v láske dlho medzi nami žili!

Diamantová svadba

Slávnostné je ovzdušie dnes, atmosféra zvláštna,
občania, čo chystá sa tu v tejto sieni za slávu?
Veď je celá obec na nohách a taká šťastná,
lebo drahí ......(meno) ..... slávia svadbu diamantovú!

Boli by sme všetci veľkí nevďačníci,
miesto srdca by sme v hrudi kameň mali,
keby sme sa tu dnes do jedného všetci
drahým našim jubilantom nepoďakovali.

******

Šťastný si, ak si takého druha vybrať vieš,
s ktorým aj šedinami obelený
až do samej staroby dožiješ.

 

 

 
Photobucket