Život je sen - a ty ho naplň

Vianoce

  


 


Vianoce


V rímskej cirkvi je hlavným sviatkom Sviatok Narodenia Pána alebo Prvý sviatok vianočný, ktorý sa podľa gregoriánskeho kalendára slávi 25. decembra. Od reformácie sa Vianoce začínajú sláviť už deň vopred, na Štedrý večer (24. decembra). V mnohých krajinách sú oba tieto dni dňami pracovného pokoja. Niekde sa podobne slávi aj Druhý sviatok vianočný (v cirkevnom kalendári sviatok sv. Štefana, v anglosaských krajinách tzv. Boxing Day). Niektoré pravoslávne cirkvi slávia Vianoce podľa juliánskeho kalendára 7. januára.
Kresťania aj nekresťania slávia Vianoce vzájomným obdarovávaním sa. Tento zvyk je v protestantskom prostredí doložený od 16. storočia. V katolíckych rodinách sa darčeky naopak rozdávali na sviatok sv. Mikuláša. Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí ľudová dramatizácia vianočného príbehu (od 11. storočia), stavanie jasličiek (od 13. storočia, sv. František z Assisi), adventný veniec (1839), vyzdobený vianočný stromček (od 19. storočia). Mnohé krajiny majú ďalšie špecifické vianočné zvyky.

Advent

Advent sa začína 1. adventnou nedeľou, teda nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom. Advent sa končí po západe slnka na Štedrý večer (vigília Sviatku Narodenia Pána). 3. adventná nedeľa sa nazýva Gaudete a oproti ostatným adventným dňom nie je jej liturgickou farbou fialová, ale ružová. Advent trvá do prvých vešpier Narodenia Pána.

Nakoľko advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním (narodenie a druhý príchod), preto aj advent je rozdelený na dve časti kde 17. december tvorí hranicu tohto rozdelenia. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach. Toto delenie je veľmi dobre vidieť v liturgických textoch a modlitbách.[5]

Pravoslávna cirkev dodržuje až dodnes šesťtýždňový advent, ktorý trvá od novembra do 24. decembra, a to ako obdobie pôstu. Zároveň advent nepredstavuje začiatok cirkevného roka, ktorý sa na Východe začína 1. septembra.

V západnej tradícii je advent aj obdobím upokojenia, ktoré zodpovedalo životnému štýlu našich predkov, prispôsobenému dlhým decembrovým nociam. Dnes sa však advent komerčne využíva, a preto o ňom ako o období upokojenia nemožno hovoriť. Advent sprevádza adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ, deti často otvárajú adventný kalendár.


Symboly Vianoc

Stromček

Podľa legendy zo 6. storočia slávil v Burgundsku írsky mních Vianoce pri posvätenej jedli na kopci s miestnymi obyvateľmi, Pieseň z 13. stor. sa zmieňuje o domčeku s horiacimi sviečkami. V r. 1570 v Brémach si každý mohol vyrezať v mestských lesoch jedličku na Vianoce. Zdobili ju ovocím, sladkosťami, papierovými kvetmi. V 17. storočí sa stromček v Nemecku od remeselníkov rozšíril medzi šľachtu a úradníctvo, v 18. stor. do evanjelických kostolov, v 19. ho začali ozdobovať mešťania a vydal sa do iných krajín.

Betlehém


Prvý písomne doložený živý betlehem alebo jasličky vytvoril sv. František z Assisi, keď v r. 1223 v jaskyni v Grecciu v Taliansku dal do jaslí dieťa a vedľa stáli Mária, Jozef, osol a vôl. Do konca 18. stor. stavali betlehemy v kostoloch, po zákaze Jozefom II. ich stavali a vyrezávali doma.

Vianočná hviezda

Pôvodní indiánski obyvatelia Mexika darovali svetu nielen voňavú vanilku a sladký čokoládový boom, vďačíme im aj za jednu z najkrajších vianočných dekorácií - rozkvitnutú "vianočnú hviezdu" - známu aj ako vianočnú ružu.


Vianočná guľa

Výrobu najobľúbenejšej ozdoby vianočného stromčeka, fúkanej gule z jemného skla, si dal patentovať v roku 1889 Francúz Pierre Dupont. Najskôr vyrábal jednofarebné sklenené gule.


Imelo patrí k vianociam

O imele existuje tiež veľa legiend. Podľa jednej bolo imelo kedysi stromom, z dreva ktorého bol zhotovený kríž, na ktorom zomrel Kristus. Strom vraj hanbou zoschol, aby sa premenil na rastlinu, ktorá zahŕňa dobrom všetkých, ktorí pod ňou prejdú. Imelo vraj nosí šťastie tomu, kto je ním obdarovaný, a nie tomu, kto si ho sám kúpi. Vianočné imelo rastie na listnatých stromoch, ktorého listy na jeseň opadávajú a jeho využitie ako dekoračnej vianočnej rastliny sa do Európy rozšírilo z Anglicka. Tento zvyk sa u nás dodržiava dodnes, a ľudia strieborné, zlaté či zelené kytičky imela pripevňujú na luster či dávajú do vázičiek na stôl.


Adventný veniec

K vianočným dekoráciám zďaleka nepatri len ozdobený stromček. To by bolo až príliš jednoduché. Nezabudnite na adventné vence, svietniky, ozdoby do okien a na dvere či na kvetinové dekorácie na stôl

Anjelik môj

Anjelik môj kde lietaš,že pri mne blízko nestojíš,
keď nie si so mnou,žiaľ, nevidíš.


Kto vie jak vôbec vyzeráš,akú máš farbu krídel,
možno si vzduch a vánok náš,myslím že aj tak
viac podôb máš.Buď chvíľku búrkou nádhernou,
pohľaď mi  líca dažďom,jak malá iskra preleť
tmou,všetko ti poviem si anjel môj.

 

Môj anjel z neba padá,hladká ma kvapka za kvapkou,
už nie som smutná,viem,je so mnou.Môj anjel lieta
nado mnou,je strážcom mojich krokov,ja viem že vždy rád
priletí,keď sa mi s tváre smiech vytratí.


Plný lásky


Na stole je kapor a iné dobroty,
uprostred sviečka a stromček oproti.
Nech vládne pohoda v dnešný deň sviatočný,
nech plný lásky je tento čas vianočný.

 

Nastokrát


Na Vianoce a v roku novom
želám Vám ja nastokrát
teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom,
zdravia, šťastia akurát,
aby Vás mal každý rád.

 

Vločky


Jedna vločka, druhá vločka,
kto bol dobrý, ten sa dočká.
Všetko sa už ligoce,
hurá idú Vianoce.
Ježiškovi napíšem,
nech Ti splní každý sen.

 

Jedla dosti


Na Štedrý deň jedla dosti,
kapra čo má málo kostí,
na Silvestra liter stocku,
veľa zdravia v novom roku.
 


Tešte sa spolu


Vianoce lásky a pokoja,
nech každú Vašu bolesť zahoja.
V kruhu najbližších tešte sa spolu
až budete sadať k štedrovečernému stolu.

 

Anjelsky krásne


Prajem Ti anjelsky krásne Vianočné sviatky a čertovsky dobrý Nový rok...


 


Už sa stromček ligoce


Oheň v krbe tíško praská,
v srdciach vládne pokoj, láska.
Už sa stromček ligoce,
prajeme Vám krásne Vianoce.

 

Krásne sviatky


Krásne sviatky Vianočné,
veselé cesty polnočné,
pod stromčekom veľký dar,
na Silvestra pekný bál.

 

Zvončeky zvonia


Na Štedrý večer pozor daj,
zvončeky zvonia, počúvaj.
Tak, ako za oblokom sniežik padá,
nech na Tvoj stôl šťastie sadá.
Preži sviatok Vianočný,
plný slasti a radosti.


Kde sa vzal


Kde sa vzal, tu sa vzal,
stromček zrazu v izbe stál.
Pod ním ležia balíčky,
pre veľkých aj maličkých.
Už sa celý ligoce,
prajem krásne Vianoce.

 

Vianočný sen


Radosť a šťastie, krásu a nehu,
nech Ti prinesie vianočný sen.
Posielam Ti ho po vločkách snehu,
zachyť ho v dlaniach v ten zázračný deň.

 


Mikuláš


Mikuláš je dedko starý,
vie on robiť veľké čary.
Nadelí ti radosti,
čižmu plnú sladkostí.
 

 


Šťastie do kapsičky


Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šťastie nech k Vám letí.
A keď rozžiaria sa Vaše tváre,
by hojnosti ste mali stále.


 


Tajné priania


Nech nový rok splní Vaše priania,
anjeli nech Vaše cesty chránia
a problémy nech sa Vás stránia!

 


Nech nemá chybu


Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatočná večera nech nemá chybu.
Veľa darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
veselé Vianoce a šťastný nový rok.

http://i220.photobucket.com/albums/dd246/salvatka/ine%20veci/STELLINE.gif

 
Prevládajúca láska


Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,
nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.

Krásne Vianoce.

 

Až sviatočné zvony odbijú polnoc
a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc,
zabudni hneď na všetky starosti
a preži chvíle v zdraví, šťastí a radosti.
 


 


Veselé Vianoce


Veselé Vianoce prichádzam ti priať,
aby človek človeka mal stále rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby tento nový rok za to stál.
 

 


Darček z neba


Letí k Tebe darček z neba,
je v ňom všetko, čo Ti treba.
Šťastie, pokoj, láska, neha,
Ježiško má rád aj Teba...


 


Už len krok


Hviezdička na nebi svieti
a deň za dňom letí.
Ku štedrej večeri je už len krok,
tak želám veselé Vianoce a šťastný nový rok.

 


Plamienok lásky


Nech stromček zapáli svetlo v nás,
nech sviečka vyčarí úsmev zas.
Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás,
želám Vám Vianoc šťastný čas.

 

Krásne Vianoce


Do pohára šampanské,
do srdiečka lásku,
k tomu božtek pre šťastie,
zdravia plnú kapsu.

 

Šťastia hodiny


Lásky, šťastia hodiny,
v kruhu svojej rodiny,
užite si spoločne,
krásne sviatky vianočné
a nech dlho prevláda
novoročná nálada.

 

Veselé sviatky


Veselé sviatky Vianočné,
pekné cesty polnočné,
pod stromčekom pekný darček,
na Silvestra rezký tanček,
zo zábavy rovný krok
a potom šťastný Nový rok.

 

 


Šťastie a láska


Nech tichá hudba veselosti
vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci
vám šťastie a lásku prinesie!

 

Radostné Vianoce


Tak, ako za oknom sniežik padá,
nech do Tvojho srdiečka šťastie padá!
Zabudni na bolesť, na starosti
a preži Vianoce v láske a radosti!

 

Stromček už rozvoniava


Stromček už rozvoniava,
a každý z nás lepší je,
prajem Ti veľa zdravia,
šťastia, lásky a nádeje.
 

 


Božie dieťa


Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech vám božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť a posilu,
nielen v túto svätú chvíľu,
ale taktiež v novom roku,
nech vás vedie v každom kroku.

 

 

 

 

 

Tichá noc -pieseň

Atmosféru a čaro Vianoc už takmer dve storočia umocňuje nielen v Európe, ale aj v iných častiach sveta známa pieseň Tichá noc, svätá noc, ktorá sa dnes spieva už vo viac ako 200 jazykoch.

 
Photobucket